02166916415-16

آرشیو ماهانه: مارس 2020

سورتینگ وانواع آن

  مقدمه سورت لغتی انگلیسی به معنای جور کردن ، دسته بندی ، مرتب سازی و به طور کلی جدا کردن است . امروزه در اصطلاح صنعتی به کلیه...