02166916415-16

چسب زن کارتن

چسب زن درب بنددار(AR-SBF50_70)

چسب زن کارتن
چسب زن

مشخصات فنی: *قابلیت تنظیم اتوماتیک برای هر کارتن ورودی *بستن اتوماتیک درب بالای کارتن *چسب زنی همزمان زیر و روی کارتن *قابلیت تنظیم ارتفاع چسب

چسب زن کارتن فول اتوماتیک درب بنددار(AR-SBFS50)

چسب زن کارتن
چسب زن کارتن

مشخصات فنی: *قابلیت تنظیم اتوماتیک برای هر کارتن ورودی *بستن اتوماتیک درب بالای کارتن *چسب زنی همزمان زیر و روی کارتن *قابلیت تنظیم ارتفاع چسب

چسب زن کارتن حمل از بغل(AR-SB50_70)

چسب زن کارتن
چسب زن کارتن

مشخصات فنی: *چسب زنی همزمان زیر و روی کارتن *سیستم حمل از بغل *قابلیت تنظیم ارتفاع چسب

چسب زن کارتن حمل ازبالاو پایین(AR-TB50_70)

چسب زن کارتن
چسب زن کارتن

مشخصات فنی: *چسب زنی هم زمان زیر و روی کارتن *سیستم حمل از بالا و پایین *قابلیت تنظیم ارتفاع چسب

چسب زن کارتن فول اتوماتیک (AR-SBSA50)

چسب زن کارتن
چسب زن کارتن

مشخصات فنی: *چسب زنی هم زمان زیر و روی کارتن *سیستم حمل از بالا و پایین *قابلیت تنظیم ارتفاع چسب * قابلیت تنظیم اتوماتیک ابعاد برای هر کارتن ورودی

برچسب ها:

نظرتان را بنویسید: