02166916415-16

طراحی و ساخت انواع سیستمهای انتقال کارخانه ای

نقاله - طراحی و ساخت انواع سیستمهای انتقال کارخانه ای
نقاله -طراحی و ساخت انواع سیستمهای انتقال کارخانه ای

طراحی و ساخت سیستمهای انتقال کارخانه ای:

* انواع ویبراتورها

* نقاله های زنجیری

* میزهای گردان در ابعاد متفاوت

* انواع نقاله های بارگیری و تخلیه

* نقاله های تسمه ای: ساده- پله دار- تخت- شیبدار

* نقاله های تاشو: رولری و اسکیتی(ساده و موتوری)

نظرتان را بنویسید: