02166916415-16

سورتینگ چای و گیاهان دارویی

سورتر چای
سورتینگ چای
سورتر چای

  • Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

این دستگاه در سورت انواع چای سبز و سیاه مورد استفاده قرا میگیرد و توانایی جدا کردن ضایعات و برگ های با رنگ متفاوت را دارا می باشد.

مشخصات فنی:
ظرفیت: از 100 تا 800 کیلو در ساعت
دقت سورت: تا 99%
امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

در دو مدل : دو طبقه و سه طبقه

نظرتان را بنویسید: