02166916415-16

سورتینگ چای و گیاهان دارویی

سورتر چای
سورتینگ چای
سورتر چای

این دستگاه در سورت انواع چای سبز و سیاه مورد استفاده قرا میگیرد و توانایی جدا کردن ضایعات و برگ های با رنگ متفاوت را دارا می باشد.

مشخصات فنی:
ظرفیت: از 100 تا 800 کیلو در ساعت
دقت سورت: تا 99%
امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

در دو مدل : دو طبقه و سه طبقه

نظرتان را بنویسید: