02166916415-16

سورتینگ چای و گیاهان دارویی

سورتر چای
سورتینگ چای
سورتر چای

 • ضایعات چای
  ضایعات چای
 • چای سورت شده
  چای سورت شده
 • ضایعات چای
  ضایعات چای
 • چای سورت شده
  چای سورت شده
 • چای سورت اول
  چای سورت اول
 • ضایعات سورت بهارنارنج
  ضایعات سورت بهارنارنج
 • بهارنارنج سورت شده
  بهارنارنج سورت شده

این دستگاه در سورت انواع چای سبز و سیاه مورد استفاده قرا میگیرد و توانایی جدا کردن ضایعات و برگ های با رنگ متفاوت را دارا می باشد.

مشخصات فنی:
ظرفیت: از 100 تا 800 کیلو در ساعت
دقت سورت: تا 99%
امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

در دو مدل : دو طبقه و سه طبقه

نظرتان را بنویسید: