02166916415-16

سورتینگ سایز برای پیاز ، سیب زمینی و میوه های گرد

سورتر سایز برای پیاز, سیب زمینی و میوه های گرد
سورتر سایز برای پیاز, سیب زمینی و میوه های گرد

این سورتینگ جهت جداسازی و درجه بندی  پیاز ، سیب زمینی و میوه های گرد  نظیر پرتقال – سیب و… استفاده میگردد.

نظرتان را بنویسید: