02166916415-16

سورتینگ برگه ها و میوه های خشکdried fruit sorting

سورتر برگه ها و میوه های خشک
سورتر برگه ها و میوه های خشک

این دستگاه جهت جداسازی میوه های خشک مانندبرگه ها ،آلوی خشک و چیپس میوه ها کاربرد دارد.

مشخصات فنی:
• ظرفیت: از 1 تا 8 تن در ساعت
• دقت سورت: تا 99%
• امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

نظرتان را بنویسید: