02166916415-16

سورتینگ برگه ها و میوه های خشکdried fruit sorting

سورتر برگه ها و میوه های خشک
سورتر برگه ها و میوه های خشک
 • نخودچی سورت شده
  نخودچی سورت شده
 • ضایعات نخودچی
  ضایعات نخودچی
 • انجیر 1
  انجیر 1
 • انجیر2
  انجیر2
 • انجیر3
  انجیر3
 • انجیر 4
  انجیر 4
 • مغز پسته اولیه (سورت نشده )
  مغز پسته اولیه (سورت نشده )
 • مغز پسته سورت شده (سبز سیر)
  مغز پسته سورت شده (سبز سیر)
 • پوست پسته شستنی (سورت شده)
  پوست پسته شستنی (سورت شده)
 • مغز پسته شستنی سورت شده
  مغز پسته شستنی سورت شده
 • مغز گدو سورت شده
  مغز گدو سورت شده
 • مغز گردو ضایعات
  مغز گردو ضایعات
 • مغز فندق سورت شده
  مغز فندق سورت شده
 • مغز فندق ضایعات
  مغز فندق ضایعات

این دستگاه جهت جداسازی میوه های خشک مانندبرگه ها ،آلوی خشک و چیپس میوه ها کاربرد دارد.

مشخصات فنی:
• ظرفیت: از 1 تا 8 تن در ساعت
• دقت سورت: تا 99%
• امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

نظرتان را بنویسید: