02166916415-16

سورتینگ برنج

سورتر برنج
سورتر برنج
 • قبل از سورت
  قبل از سورت
  سورتینگ
 • شالی سورت شده
  شالی سورت شده
  سورتینگ
 • ضایعات شالی
  ضایعات شالی
  سورتینگ
 • برنج سورت شده
  برنج سورت شده
  سورتینگ
 • ضایعات برنج
  ضایعات برنج
  سورتینگ

این دستگاه در سورت برنج جهت جداسازی ضایعات و همچنین برنج های با رنگ غیر معمول کاربرد دارد.

مشخصات فنی:

ظرفیت: از 1 تا 12 تن در ساعت

دقت سورت: تا 99%

امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ..

نظرتان را بنویسید: