02166916415-16

دستگاه فلزیاب (متال دیتکتور)

دستگاه فلزیاب (متال دیتکتور)
دستگاه فلزیاب (متال دیتکتور)
دستگاه فلزیاب (متال دیتکتور)
دستگاه فلزیاب (متال دیتکتور)

این دستگاه جهت شناسایی و جداسازی انواع فلزات در محصول فله یا بسته بندی شده بکار میرود .
با ایجاد آلارم (نوری و صوتی ) و یا توقف سیستم امکان برداشتن محصول معیوب را میدهد.
در محصولات فله جدا سازی فلز با اجکتورهای هوای فشرده و در محصول بسته بندی شده با اجکتورهای بازویی انجام میشود.
ظرفیت 2 تا 5 تن در ساعت

نظرتان را بنویسید: