سورتر کشمش

سورتر کشمش
سورتر کشمش

ضایعات سورت کشمش

ضایعات سورت کشمش
 • کشمش تیزابی سورت شده
  کشمش تیزابی سورت شده
 • کشمش تیزابی سورت شده
  کشمش تیزابی سورت شده
 • کشمش انگوری سورت شده
  کشمش انگوری سورت شده
 • کشمش آفتابی سورت شده
  کشمش آفتابی سورت شده
 • ضایعات سورت انگور
  ضایعات سورت انگور

این دستگاه در سورت انواع کشمش آفتابی -تیزابی-انگوری و کشمش سبز کاربرد دارد و توانایی جداکردن محصول براساس رنگ مورد نظر و جداکردن ضایعات ناخواسته را دارامیباشد.

مشخصات فنی:

ظرفیت: از 1 تا 8 تن در ساعت
دقت سورت: تا 99%
امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی

فیلم کارکرد سورتینگ کشمش در کارخانجا

نظرتان را بنویسید:

0989123254624

arian@ariancarpack.com