سورتر برنج

سورتر برنج
سورتر برنج
 • شالی سورت نشده
  شالی سورت نشده
 • شالی سورت شده
  شالی سورت شده
 • ضایعات شالی
  ضایعات شالی
 • برنج سورت شده
  برنج سورت شده
 • ضایعات برنج
  ضایعات برنج

این دستگاه در سورت برنج جهت جداسازی ضایعات و همچنین برنج های با رنگ غیر معمول کاربرد دارد.

مشخصات فنی:

ظرفیت: از 1 تا 8 تن در ساعت

دقت سورت: تا 99%

امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ..

نظرتان را بنویسید:

0989123254624

arian@ariancarpack.com